Nezvěstný (Missing) – Ztráty, ale žádné nálezy

Původem řecký, později ovšem ve Francii tvořící režisér Costa-Gavras proslul zejména politicko-kritickými filmy, jejichž naléhavost je patrna dodnes. Režisérů vyjadřujících se v 70. a 80. letech k politickým událostem či situacím bylo skutečně nemálo a škála témat byla rozsáhlá. Costa-Gavras byl jedním z těch, kteří rekonstruovali – v celoevropském politickém kontextu – ty méně známé události, u nichž není snadné podchytit konkrétní kontext (resp. milieu). Hovoří za to filmy jako Z (1969), které odkazuje na události v Řecku v 60. letech, jež následovaly po atentátu na vlivného politika Grigorise Lambrakise, nebo film Doznání (L’Aveu, 1970), analyzující situaci okolo procesu s Rudolfem Slánským.

missing1

Jeho „rekonstruktivní“ tvorba, reprezentována výše zmíněnými filmy – mezi které patří i film Nezvěstný (Missing, 1982) – se vyznačuje několika pro žánr typickými aspekty. Narativem prostupuje snaha postav něčeho dosáhnout (zpravidla spravedlnosti), současně jsou ovšem postavy na pozadí konkrétní politické situace, jež je do jisté míry pohlcuje. Zpravidla u nich vidíme možnost o dějinách do jisté míry rozhodovat (velkou roli mají vysocí vládní představitelé), jež stojí v přímém kontrastu s postavami, které nějakým způsobem dané politické situaci podléhají a snaží se dosáhnout právě oné spravedlnosti či jistoty. Vyprávěním je pak protkáno velké množství informací o různé hodnotě zprostředkovaných skrze dialogy. Čistě pro srovnání – pokud bych měl přirovnat Gavrasovu tvorbu k tvorbě současné, tak podobné aspekty vykazuje například film Uliho Edela Baader Meinhof Komplex (2008), jenž se podobá především perfekcionistickým zpracováním. V případě filmu Nezvěstný se do jisté míry jedná o projev výše zmíněných leitmotivů, v určitých ohledech se ovšem vůči těmto aspektům vymezuje.

Zápletku Gavrasova filmu představuje průběh pátrání po zmizelém spisovateli a filmařovi Charlesi Hormanovi (John Shea), jehož osud se snaží odhalit jeho žena Beth (Sissy Spacek) ve spolupráci s Charlesovým otcem Edem (Jack Lemmon). Vlivem politické situace (příběh se odehrává během nástupu Pinocheta v Chile v roce 1973) se ovšem pátrání značně znesnadňuje a je tak spíše během přes administrativní překážky, které kladou laxní vyšetřovatelé.

missing

Nezvěstný především v sobě spojuje vyšší míru osobní linie oproti dramatu Z, kde je osobní linie ztělesňována postavou manželky zavražděného politika. U Nezvěstného se jedná o silnější propojení osobní linie s politickou sférou, jíž jsou nuceni oba dva hlavní aktéři se postavit a případně s nimi vyjednávat, popř. „administrativně“ bojovat. Ačkoliv Beth a Ed se snaží vypátrat Charlese, stále je patrné, že je nedosažitelný a že se k dostatečnému vysvětlení na zásadní otázky typu „kde je?“ a „proč zmizel?“, potažmo „co po něm chtěli?“ nepřibližují. Syžet nabízí pouze dílčí odpovědi, nikdy ovšem neoperuje s úplnou, jednoznačnou pravdou. Napomáhajících vodítek se oba dva dočkají pouze skrze vzpomínky, což nepřikládá oběma pátrajícím jistotu. Syžet je v tomto ohledu ovšem značně sebeuvědomělý: ve scéně zpovídání starého páru Beth a Edem se sám obraz vzpomínek mění v závislosti na postavě, která vzpomíná – v záběru se tak mění různé pozice postav a aut podle toho, jak si je starý muž nebo žena pamatují. Je ovšem nabíledni, že ani jedna představa není dostačující. Skrze tuto scénu lze vynajít jednotný význam: touha po pravdě je zde systematicky ničena nejasnými výpověďmi, špatně interpretovatelnými detaily ve vzpomínkách a byrokratickými zásahy. Je tak na divákovi, aby aktivně vyhledával kauzální propojení mezi retrospektivami a přítomností. Snadná úloha to ovšem není: vyprávění je zahaleno nekonkrétním tajemstvím o tom, co se vlastně Harmonovi stalo. Čistě povrchní srovnání nabízí Zodiac (2007) Davida Finchera, který – stejně jako Nezvěstný – se spíše soustředí na útrapy samotného procesu pátrání, než aby se – stejně jako mnoho standardních detektivek – uzavřel odhalením onoho tajemství, resp. konkrétním zodpovězením stanovené otázky.

Nezvěstný se tak dá označit za příklad divácky poměrně nepřístupného filmu, bez velkého vyvrcholení a s ne úplně jednoznačným koncem, jenž jen dotvrzuje auru nejasnosti okolo celého případu. Snímek je přesvědčujícím a stále chladným (byť více než u vybízejícím k emocionálnímu prožitku) výjevem ze života lidí, kteří stáli v nesprávný čas na nesprávném místě.

Hodnocení: 80%

Režie: Costa-Gavras
Hraji: Jack Lemmon, Sissy Spacek, Melanie Mayron, John Shea, Charles Cioffi, David Clennon, Jerry Hardin, Richard Bradford, Joe Regalbuto, Keith Szarabajka, Janice Rule
USA, 1982, 122 min

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *